Med över 10 års erfarenhet inom rekrytering vet vi att de bästa rekryteringarna görs när man känner kundens verksamhet och medarbetare på djupet. Den insikten är grunden till vår affärsidé på UrbanUrban och gör att vi arbetar långsiktigt med våra kunder, till skillnad från den mer traditionella rekryteringen som oftast sker stötvis.


Vi arbetar som en rekryteringspartner sida vid sida med våra kunder. Detta för att förstå kundernas långsiktiga verksamhetsmål, vilka personer som arbetar där idag och hur det är att jobba i företaget. Genom att lära känna både verksamhet och team kan vi rekrytera effektivt och hållbart när det är dags att växa och anställa.


Vår filosofi är att personer med rätt inställning skapar tillväxt. Då bolag byggs av människor spelar deras motivation och prestation en stor roll i att skapa ett välmående företag. Vi vet därmed hur viktigt det är att rekrytera rätt och med vår affärsidé kan vi objektivt skapa en långsiktig matchning mellan arbetstagare och våra kunder.

Hur vi arbetar 

Energi

Våra kunder består av tillväxtbolag i olika former. Den gemensamma nämnaren för samtliga är det höga tempot och energin. Därför är det viktigt för oss att vara snabbfotade och att behålla hög kvalitet, tydlighet och god affärsförståelse.

Transparens

Vi bryr oss om våra kunder och arbetstagare långsiktigt och vet att en bra rekrytering definieras av att förväntningarna mellan arbetsgivaren och arbetstagaren möts. Istället för att måla upp illusioner som skapar besvikelse, beskriver vi verkligheten.

Hjärta

Vårt mål är att hjälpa företag att växa och vi vet att företag är byggda av människor, därför har vi alltid med oss hjärta i vårt arbete. Vi ser till individerna bakom titlar och positioner för att rekrytera hållbart.